• 07 - May Sh. Kanhaiya Lal Meena (UDC)
  • 08 - May Smt. Preeti Surolia, Manager (Technical)
  • 12 - May Sh. Sandesh Nayak
  • 15 - May Smt. Vinita Srivastava, ACP (Deputy Director)
  • 29 - May Sh. Shailendra Singh Sinsinwar (Informatic Assistant)
  • 30 - May Miss Harshita Melwani (Informatic Assistant)